Markarbete

Vi erbjuder alla slags markarbeten i Örebro. Här kan du få användning för vår expertis när ni skall genomföra ett arbete som kräver tyngre maskiner. Då vi utför arbete som innebär att vi ska gräva ser vi till att eventuella växter som skall behållas blir flyttade så att de inte skadas under arbetets gång. Vi tar hand om hela planeringen av arbetet och gör förkontroller på avloppsrör och andra ledningar som kan finnas på det område vi arbetar med. På så vis kan ni känna er trygga med att lämna över hela projektet till oss.

Vi ha alla nödvändiga maskiner

Anlitar ni oss får ni hjälp av utbildad och erfaren personal som använder sig av våra gräv- och skopmaskiner. För mindre arbeten, använder vi minigrävare men våra största maskiner kommer till nytta mest till nytta när vi frilägger stora områden. Vi har lastbilar som transporterar bort jord eller annat avfall som kommer vid större markarbeten.

Markarbeten med precision

När vi utför markarbete, oavsett om det gäller dränering eller anläggning av avloppssystem, garanterar vi att ni får:

  • Personal med kunskap inom sina områden och planering.
  • Tillgång till maskiner som har liten inverkan på den omkringliggande miljön.
  • Tillgång till tillräckligt stora maskiner som kan utföra alla slags markarbeten.
  • Alla gällande regelverk för markarbeten följer vi till punkt och pricka.

Offert för ert markarbete i Örebro

Ni är välkomna att höra av er till oss när ni vill få hjälp med grävarbeten i Västerås. Innan vi påbörjar ett arbete och ingår ett avtal med er skickar vi en offert, och i den framgår vilken kostnaden för vårt arbete kommer bli.

Be gärna om offert som är förbehållslös. För att kunna ge en så realistisk offert som möjligt kommer vi gärna ut på ett kostnadsfritt besök så att vi kan specificerar vad material och arbetsinsats. Berätta gärna vad det är ni behöver hjälp med så ordnar vi det.

Be om kostnadsfri offert för ert markarbete i Örebro!

Ta gärna kontakt och be om kostnadsfri offert! Vi svarar så snart vi bara kan.