Dränering

Behöver du få tag i en firma som utför dränering i Örebro? Vi erbjuder er att få den slags dränering som ni behöver. Oavsett om det är en dränering inför ett husbygge eller en vid en befintlig villa kan vi utföra den dräneringen. Vi kan även gräva för att lägga en platonmatta, för avlopp och även dränera ett hus. Behöver du bygga mur kring en anläggning eller fastighet? Vi kommer och gör det möjligt.

Så dränerar vi

Alla arbetar lite olika med dräneringsarbete, men då här gör vi:

  1. Innan vi påbörjar dräneringen tar vi kontakt för att göra förkontroller så att inga rör eller ledningar kommer till skada.
  2. Vi kommunicerar med dig, som vår kund, före, under och efter arbetets gång.
  3. Vi planerar dräneringen och tar hänsyn till byggnader runt om, bilar, eller något annat som kan finnas där.
  4. Vi gör efterkontroller så att arbetet har gått rätt till och att du, som vår kund, är nöjd med det.

Arbetar med stor precision

När vi arbetar gör vi det med stor precision och noggrannhet. Vid varje arbete ser vi till att arbeta med stor precision. När man styr över stora maskiner är det mycket viktigt att vara noggrann så att inte maskinerna åstadkommer något som inte ska vara där.

Vi har lång erfarenhet av stora maskiner och har personal som kan använda dem helt och hållet på rätt sätt. Särskilt viktigt är detta när man dränerar kring befintlig byggnad. Då får inget komma till skada. Det ser vi till.

Begär offert för vårt arbete med just ditt projekt!

Anlita oss när du behöver dränera kring fastigheten. Vi vänder oss både till andra entreprenörer och villaägare.